.

KUMPULAN UMPASA BATAK

Posted by Berman HS Tuesday, December 17, 2013 0 comments



http://soalagogonamangoluon.blogspot.com/2013/11/jasa-dan-bisnis.html


Umpasa/ Umpama/ Falsafah Batak


Berbagai umpama dan umpasa batak toba dibukukan dalam pustaha (kitab dari kulit kayu)
Umpama dan Umpasa Batak Toba sejak berabad-abad yang lalu memegang peranan penting dalam kehidupan orang batak toba; baik dalam hal adat maupun kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki fungsi:
 • Nasihat
 • Doa
 • Pengakuan
 • Hukum adat
 • Menggambarkan sifat manusia
 • Untuk menyindir perilaku seseorang
 • Pedoman berdemokrasi
 • dsb
Begitu penting dan dalamnya makna umpama dan umpasa batak toba sehingga di setiap acara adat, pasti ada paling tidak salah satu di antara umpama atau umpasa yang diucapkan.  Dan bila umpasa yang diucapkan adalah suatu harapan yang juga menjadi harapan dari para hadirin, maka semua akan berkata “ima tutu”  (semoga demikian)
Akan tetapi umpama dan umpasa batak toba memiliki perbedaan yang nyata.  Bagimana membedakannya?
 • Bila dibandingkan dengan sastra Indonesia pada umumnya, maka umpama adalah seperti peribahasa, sedangkan umpasa adalah seperti pantun
 • Sebagaimana layaknya peribahasa, umpama tidak memiliki sampiran, langsung ke tujuan. Contohnya: Jolo dinilat bibir asa nidok hata (Makna: pikir dahulu baik-baik sebelum berbeicara)
 • Sedangkan umpasa sebagaimana layaknya pantun, pasti memiliki sampiran. Contohnya: Napuran huta napuran Sipoholon (sampiran). Na so olo marguru ima jolma na londongon (isi). (makna secara bebas: orang yang tidak mau belajar adalah orang yang bodoh)
Berikut ini beberapa contoh umpama dan umpasa:

Umpama:

 • Ingkon songon poting, lam marisi lam so marsoara (Makna: Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang, harus semakin hati-hati berbicara)
 • Jempek do pat ni gabus (Makna: sehebat apapun seseorang menutupi kebohongannya, cepat atau lambat pasti akan terbongkar juga)
 • Jolo dinilat bibir asa nidok hata (Makna: pikir dahulu baik-baik sebelum berbeicara)
 • Lambiakmi ma galmit (Makna: Bila orang tua mengeluhkan kelakuan anaknya yang kurang baik, sadarilah bahwa itu karena kekurangan orang tua dalam mendidik anaknya itu)
 • Molo litk aek di toruan, tingkiron ma tu julu (Makna: bila ingin menyelesaikan suatu permasalahan, carilah dahulu apa penyebabnya)

Umpasa:

 • Niarit tarugi bahen tusuk ni pora-pora. Molo naeng jumpangan uli ingkon olo do loja (Makna secara bebas: Kalau ingin hidup enak harus mau bekerja keras dulu)
 • Niluluan tandok hapo dapot parindahanan. Tolap papangan mandok alai ndang tuk jamaon ni tangan (makna secara bebas: berbicara itu mudah tapi melakukannya adalah sulit)
 • Urat ni nangka ma tu urat ni hotang. Tudia hamu mangalangka di si ma dapotan (makna secara bebas: ke mana kamu pergi, semoga di situ dapat keberuntungan)
 • Salimbakbak salimbukbuk solot di pea-pea. Sahali pe margabus matua tano ndang porsea (makna secara bebas: sekali saja ketahuan berbohong, seumur hidup orang tidak akan percaya)


Dijolo raja sieahan, dipudi raja sipaimaon
(Hormatan do natua-tua dohot angka raja).
Sada silompa gadong dua silompa ubi,
Sada pe namanghatahon Sudema dapotan Uli.
Pitu batu martindi sada do sitaon nadokdok
(Unang maharaphu tu dongan).
Jujur do mula ni bada, bolus do mula ni dame
(Unang sai jujur-jujuri salani dongan, alai bolushon ma).
Siboru buas siboru Bakkara, molo dung puas sae soada mara
(Dame ma).
Sungkunon poda natua-tua, sungkunon gogo naumposo
(Bertanggung-jawab).


UMPASA NI NAPOSO BULUNG. (Buat orang-orang muda)
Jolo tiniktik sanggar laho bahenon huru-huruan,
Jolo sinukkun marga asa binoto partuturan.
Tudia ma luluon da goreng-goreng bahen soban,
Tudia ma luluon da boru Tobing bahen dongan.
Tudia ma luluon da dakka-dakka bahen soban,
Tudia ma luluon da boru Sinaga bahen dongan.
Manuk ni pealangge hotek-hotek laho marpira
Sirang na mar ale-ale, lobianan matean ina.
Silaklak ni dandorung tu dakka ni sila-sila,
Ndang iba jumonok-jonok tu naso oroan niba.
Metmet dope sikkoru da nungga dihandang-handangi,
Metmet dope si boru da nungga ditandang-tandangi.
Torop do bittang di langit, si gara ni api sada do
Torop do si boru nauli, tinodo ni rohakku holoan ho do
Rabba na poso, ndang piga tubuan lata
Hami na poso, ndang piga na umboto hata

(keyword: hsirait/081356633766)

UMPASA MANJALO TINTIN MARANGKUP.(Untuk pasangan saat tukar cincin)
Bulung namartampuk, bulung ni simarlasuna,
Nunga hujalo hami tintin marangkup,
Dohonon ma hata pasu-pasuna.
Hot pe jabu i, tong doi margulang-gulang
Sian dia pe mangalap boru bere i, tong doi boru ni Tulang.
Sai tong doi lubang nangpe dihukkupi rere,
Sai tong doi boru ni Tulang, manang boru ni ise pei dialap bere.
Amak do rere, dakka do dupang,
Anak do bere, Amang do Tulang.
Asing do huta Hullang, asing muse do huta Gunung Tua,
Asing do molo tulang, asing muse do molo gabe dung simatua.

(keyword: hsirait/081356633766)

UMPASA TU NA BARU MARBAGAS. (Untuk pasangan yang baru menikah)
Dakka ni arirang, peak di tonga onan,
Badan muna naso jadi sirang, tondi mu marsigomgoman.
Giring-giring ma tu gosta-gosta, tu boras ni sikkoru,
Sai tibu ma hamu mangiring-iring, huhut mangompa-ompa anak dohot boru.
Rimbur ni Pakkat tu rimbur ni Hotang,
Sai tudia pe hamu mangalakka, sai tusima hamu dapot pansamotan.
Dekke ni sale-sale, dengke ni Simamora,
Tamba ni nagabe, sai tibu ma hamu mamora.
Sahat-sahat ni solu, sahat ma tu labuan,
Sahat ma hamu leleng mangolu, jala sai di dongani Tuhan.
Sahat solu, sahat di parbinsar ni ari,
Leleng ma hamu mangolu jala di iring-iring Tuhan ganup ari.
Mangula ma pangula, dipasae duhut-duhut
Molo burju marhula-hula, dipadao mara marsundut-sundut.
Ruma ijuk tu ruma gorga,
Sai tubu ma anakmuna na bisuk dohot borumuna na lambok marroha.
Anian ma pagabe tumundalhon sitodoan,
Arimu ma gabe molo marsipaolo-oloan.
Gadu-gadu ni Silindung, tu gadu-gadu ni Sipoholon,
Sai tubu ma anakmuna 17 dohot borumuna 16.
Andor hadukka ma patogu-togu lombu,
Sai sarimatua ma hamu sahat tu na patogu-togu pahoppu.
(keyword: hsirait/081356633766)

UMPASA MANGAMPU
Bulung ni Taen tu bulung ni Tulan
Ba molo tarbahen, sai topot hamu hami sahali sabulan,
Molo so boi bulung ni tulan, pinomat bulung ni salaon,
Ba molo so boi sahali sabulan, pinomat sahali sataon.
Ni durung si Tuma laos dapot Pora-pora.
Molo mamasu-masu hula-hula mangido sian Tuhan,
Napogos hian iba, boi do gabe mamora.
Songgop si Ruba-ruba tu dakka ni Hapadan,
Angka pasu-pasu na ni lehon muna,
Sai dijangkon tondi ma dohot badan.
Mardakka Jabi-jabi, marbulung ia si Tulan
Angka pasu-pasu na pinasahat muna,
Sai sude mai dipasaut Tuhan.
Naung sampulu sada, jumadi sampulu tolu,
Angka pasu-pasu pinasahat muna,
Sai anggiatma padenggan ngolu-ngolu.
Naung sapulu pitu, jumadi sapulu ualu,
Angka pasu-pasu pinasat muna hula-hula nami,
Diampu hami ma di tonga jabu.
Turtu ninna anduhur, tio ninna lote,
Angka pasu-pasu pinasahat muna,
Sai unang ma muba, unang mose.
Habang pidong sibigo, paihut-ihut bulan,
Saluhut angka na tapangido, sai tibu ma dipasaut Tuhan.
Obuk do jambulan, nidandan ni boru Samara
Pasu-pasu na mardongan tangiang sian hula-hula,
Mambahen marsundut-sundut soada mara.
Tinapu bulung nisabi, baen lompan ni pangula
Sahat ma pasu-pasu na nilehon muna i tu hami,
Sai horas ma nang hamu hula-hula.
Suman tu aek natio do hamu, riong-riong di pinggan pasu,
Hula-hula nabasa do hamu, na girgir mamasu-masu.
(keyword: hsirait/081356633766)

AKKA UMPASA NA ASING
Martahuak ma manuk di bungkulan ni ruma,
Horas ma hula-hulana,songoni nang akka boruna.
Simbora ma pulguk, pulguk di lage-lage,
Sai mora ma hita luhut, huhut horas jala gabe.
Hariara madungdung, pilo-pilo na maragar,
Sai tading ma na lungun, ro ma na jagar.
Sinuan bulu sibahen na las,
Tabahen uhum mambahen na horas.
Eme ni Simbolon parasaran ni si borok,
Sai horas-horas ma hita on laos Debata ma na marorot.
Sititik ma sigompa, golang-golang pangarahutna,
Tung so sadia pe naeng tarpatupa, sai anggiat ma godang pinasuna.
Pinasa ni Siantar godang rambu-rambuna,
Tung otik pe hatakki, sai godang ma pinasuna.
Tuat si puti, nakkok sideak,
Ia i na ummuli, ima ta pareak.
Aek godang tu aek laut,
Dos ni roha sibaen na saut.
Napuran tano-tano rangging marsiranggongan,
Badan ta i padao-dao, tondita i marsigomgoman.
Marmutik tabu-tabu mandompakhon mataniari,
Sai hot ma di hamu akka pasu-pasu, laho marhajophon akka na sinari.
Bona ni pinasa, hasakkotan ni jomuran,
Tung aha pe dijama hamu, sai tong ma dalan ni pasu-pasu.
Mandurung di aek Sihoru-horu, manjala di aek Sigura-gura,
Udur ma hamu jala leleng mangolu, hipas matua sonang sora mahua.
Dolok ni Simalungun, tu dolok ni Simamora
Salpu ma sian hamu na lungun, sai hatop ma ro si las ni roha.
(keyword: hsirait/081356633766)


Umpasa ni Halak Batak
Manat unang tartuktuk, dadap unang tarrobung
Artinya: Sebelum melakukan sesuatu lebih baik di teliti dulu situasi apa yang mau dilakukan
Jolo nidodo asa hinonong
Artinya: Sebelum melakukan sesuatu lebih baik di teliti dulu situasi apa yang mau dilakukan
Jolo tinaha garung niba, niantan sulangat niba
Artinya: Sebelum melakukan sesuatu lebih baik kalau kita menyadari kemampuan diri sendiri.
Aek godang tu aek laut, dos ni roha sibahen na saut
Artinya: Musyawarah untuk mufakat
Balintang ma pagabe tumandangkon sitandoan
Arinta ma gabe molo marsipaoloan
Artinya: Kita akan mendapatkan keberhasilan jika seia sekata
Amporik marlipik, onggang marhabang,
Gabe parboli na otik laos gabe do parboli na godang
Artinya:
Namandanggurhon tu dolok do molo basa namarhula-hula
Artinya:
Janji urat ni eme tu laklak ni simarlasuna, Adat na denggan na so ra sega, uhum na uli na so ra muba i, asa manumpak ma Tuhanta i sinur ma pinahan gabe na niula jala horas jolma.
Martumbur ma baringin, mardangka ma hariara, matorop ma hamu maribur, matangkang ma juara.
Sai marrongkap mai songon bagot, marsibar songon ambalang, jala sai masigomgoman ma tondi ni nasida tu na tama.
Dangka ni hariara ma pinangait-ngaithon, tubuma dihamu anak dohot boru, sai unang ma panahit-nahithon.
Balintang ma pagabe tumandakhon sitadoan, saut do hamu gabe asal ma tontong masipaolo-oloan.
Dangir-dangir ni batu ma hamu, pandakdahan ni simbora, Gabe do hamu jala sarimatua asal ma sai marsada ni roha.
Ai na tinapu salaon, salaon situa-tua, Denggan ma hamu masianju-anjuan asa saut gabe jala sarimatua.
Sai situbu laklak ma hamu situbu singkoru di dolok ni purbatua, sai tubuan anak ma hamu tubuan boru, donganmuna sarimatua.
Hariara na bolon bahen parlape-lapean, Sai tubu ma di hamu anak dohot boru na bolas pangunsandean.
Bagot na mandung-dung tu pilo-pilo marajar, Tading ma antong na lungun, sai roma na jagar.
Sahat-sahat ni soluma sahat tu bontean, Sahat ma hamu tu parhorasan, sahat tu panggaben.
Tuat ma na dolok martungkot sialagundi, adat ni ompunta sijolo-jolo tubu siihuttonon ni na di pidi.
Sinuan bulu sibahen nalas, Sinuan uhum sibaen na horas.
Muba dolok muba duhutna, muba luat sai adong do muba adatna.
Eme na masak di gagat ursa , ia i namasa ima di ula.
Aek godang aek laut, dos niroha sibahen nasaut
Sori manungkun sori mandapot, sai matua marpanungkun tu na nidapot.
Tangan do botohon, ujungna jari-jari, Bangko nihata si dohonon, asal ma jumolo marsatabi.
Ramba na poso na so tubuan lata, halak na poso na so umboto hata.
Tampuk ni sibaganding di dolok ni pangiringan, horas ma hamu na marhaha maranggi, sai masipairing-iringan.
Bola-bola ni tangan, sitongka i bolahononhon, bola-bola ni halak, sitongka i tangihononhon.
Tinallik randorung bontar gotana, Dos do anak dohot boru nang pe pulik margana, ai dompak marmeme anak, dompak do tong marmeme boru, andung ni anak sabulan di dalan, andung ni boru sataon.
Habang leang-leang songgop tu parapian, Bolak ni rosu angka na marpariban, sai masitopot-topotan songon pidong leang-leang.
Na niida ni mata paula so niida, na binege ni pinggol paula so ni bege.
(keyword: hsirait/081356633766)

Lagu mp3 batak marsirang adong, umpasa halak batak di na laho marsirang tong do adong, songonon ma akka umpasa batak na lao marsirang :
Pidong sitapitapi, habang diatas hauma
Horas ma hamu na hupaborhat hami
Horas hami na tininggalhonmuna
Dolok ni Panampahan, tondongkon ni Tarabunga
Sai horas ma hamu dipardalanan songoni dung sahat tu inganan muna
Tombak ni Sipinggan di dolok ni Sitapongan
Di dia pe hita tinggal, sai tong ma hita masihaholongan
Eme sitambatua parlinggoman ni siborok
Amanta Debata do silehon tua, sai luhutna ma hita diparorot
Mangerbang bungabunga, ditiur ni mata ni ari
Selamat jalan ma dihamuna, selamat tinggal ma di hami
(keyword: hsirait/081356633766)

Umpasa Batak Mangadopi natua tua
Umpasa Batak sidohonon molo dohot iba mangadopi natua tua na manjalo sipanganon sian angka anakkonna
Andor halumpang ma togutogu ni lombu dohot togutogu ni horbo laho tu Lapogambiri
Sai saur ma hamu leleng mangolu paihutihut pahompu sahat tu na marnono dohot marnini
Tinpu bulung ni sabi nibutbut pinaspashon
I dope na tarpatupa hami ba i ma jolo tahalashon

(keyword: hsirait/081356633766)


Hata sian undangan tu natuatua i:
Polta bulan i Ama ni Manggule: Ro nuaeng angka pomparanmu mamboan sipanganon ba dohot hami mauliate
Tubu ma singkoru di dolok ni Simamora
Sai torop ma anak dohot boru na basa jala sisubut roha
Tubu dingindingin jonok tu simartolu
Horas ma tondi madingin pir tondi matogu
Sai ro ma nipi na uli sai leleng hamu mangolu
Haliangan ni nono dohot nini raphon anak dohot boru

(keyword: hsirait/081356633766)

Hata ni undangan tu ianakkon na mamboan sipanganon :
Binolus Purbatua laho tu Parsingkaman
Naburju marnatuatua ingkon sai dapotan pandaraman
Laho pe ibana mangula sai na dao ma parmaraan
Sai dapotsa na niluluan sai jumpang na jinalahan

(keyword: hsirait/081356633766)

Taringot di sipanganon na binoanmuna tu natuatua i :
Disi do gandina, disi do nang gandona
Disi do daina disi do nang tabona
Sirsir ansimna jala hona dohot asomna
Asa dohonon nami ma :
Bagot na marhalto ma di ladang ni Panggabean
Horas ma hami na manganhon, lam martamba sinadongan di hamu na mangalean
Ia siula tano do hamu ba on ma dohononnami :
Binanga ni Sihombing binongkak ni Purbatua
Tu sanggar ma amporik tu lombang ma satua
Sai sinur ma pinahan gabe na niula
Molo partigatiga do hamu ba on ma dohonon namu :
Tinampul bulung bira bahen saong laho tu ladang
Sai mangomo ma hamu sian tigatiga ba sai maruntung ma sian dagang
Molo tung sipata rugi hamu ba sai dapot nian nidok ni umpasa :
Soban rantingranting soban ni Sijamapolang
Ba molo rugi hamu sian antinganting, ba sai mangomo ma sian golang
Molo pegawai do hamu ba on ma dohonon nami :
Tinapu bulung salaon dongan ni bulung si tulan
Ba sai naek pangkat ma hamu ganup taon, sai tamba gaji tiap bulan
Molo adong di hamu na so hot ripe dope on ma dohonon nami:
Parik ni Lubutua hatubuan ni bulu duri
Na burju marnatuatua sai ingkon dapotan rongkap na uli
Baangkup ni i :
Molo adong disi hulingkuling sai adong ma disi holiholi
Molo adong disi na so muli sai adong do rongkap ni i naso mangoli
Sahatsahat ni solu ma sahat di rondang ni bulan
Sai leleng ma hamu mangolu jala sai dipasupasu Tuhan
(keyword: hsirait/081356633766)

Jotjot do tadok : Tua na so taraithon, Soro ni ari na so tarhaishon
Alai dumenggan do dohonon umpasa on :
Ramba ni Sipoholon marduhutduhut sitata
Las ni roha dohot sitaonon sude do i sian Amanta Debata
Asa :
Hau ni Gunungtua, dangkana madaguldagul
Tibu ma dilehon Tuhanta dihamu tua, jala tibu hamu diapulapul
Poltak bulan tula, binsar ia mata ni ari
Tibu ma ro tu hamu soritua, singkat ni sori ni ari
Angkup ni i :
Hotang binebebebe, hotang pinilospulos
Unang iba mandele, ai godang do tudostudos
Tamba muse :
Hotang benebebebe, hotang ni Siringkiron
Unang iba mandele, ai godang dope sihirimon
On pe :
Dolok ni Simalungun ma tu dolok ni simamora
Sai salpu ma angka na lungun, hatop ma ro silas ni roha
(keyword: hsirait/081356633766)

Pir ma tondi madingin
Horas tondi matogu
Mamora hamu madingin
Leleng ma hamu mangolu
Tampulan sibaganding
Diatas na pangiringan
Tugabenama hamu saluhutna
Tondi muna sai masipairing-iringan
Sinuan hariara bahen partungkoan di tonga ni huta
Sinur ma napinahan tugabena naniula
Nadihuta unang marmara
Horas-horas ma hamu Sasude tumpakon ni Tuhanta Namartua
Tangki ma jala walang
Galinggang jala garege
Tubu ma anak partahi jala ulu balang
Dohot boru maduma jala pareme
Tubu ma sanggar di holbung-holbung
Tubu arung di honuk-honuk
Tubu ma dihamu anak namalo marpollung
Dohot boru namalo marsonduk
Tubuan lak-lak tubuan singkorung
Di dolok ni purbatua
Tubuan anak tubuan boru
Dongan muna saur matua
Andor ris ma andor ras
Didolok ni lobutua
Torkis-torkis ma horas-horas
Jala dapotan tua
Pinantingkon hujur
Tu julu ni topian
Horas ma hamu saluhut
Jala dapotan pancarian
Bagol namadungdung
Tupilo-pilo namarajar
Dao ma nalungun
Sai ro ma na jagar tu joloan on
Bagol bogil
Bagol so habal-balan
Salpu ma nahansit
Sai ro ma najagar tujoloan on
Balintang ma pagabe
Tumundalhon sitadoan
Ari mu ma gabe
Asal ma hamu masipaolo-oloan
Diruma Pohki
Bahul-bahul pansalongan
Pir ma tondi
Jala luma panamotan
Dangka ni sitorop
Pinanghait-haithon
Tubu ma anak dohot boru
Sitongka panahit-nahiton
he..he..he…he…
Bintang ma narumiris
Ombun nasumorop
Anak pe riris
Boru pe torop
Eme si tamba tua ma parlinggoman ni si borok
Amanta Debata do Si lehon tua
saluhut na ma hitaon diparorot.
Ima tutu
Catatan :
Jika ada yang salahd alam penulisan mohon dimaafkan.

Kumpulan Umpasa ni Halak Batak :
# Urat ni gatap tano, rongging marsiranggoman
Age pe padao-dao,Tondyttai tong marsigomgoman.
Artinya Walaupun kita ber jauh-jauhan tetapi hati dan jiwa kita akan selalu berdekatan.

# Ia bagod i nakkih, ilambung ni sampuran
Ia jaman on jaman canggih, ulang lupa hubani Tuhan,
Artinya walaupun jaman sudah canggih tetapi jangan lah melupakan tuhan.

# Halambir ni sindamak, ikuhur dop ibola
Sinaha pe nini halak, ulang lupa bani horja,
Artinya

# Juma ni Tigarunggu, tubuhan lata-lata
Rajin ma hita marminggu, ase tong-tong ihasomani Tuhanta,
Artinya RajinLah Selalu Memuji tuhan ke gereja agar kita selalu dilindungi tuhan.

# Sinjata ni Indonesia, mariam dohot mortir
Andohar Indonesia jaya,Rakyat ni pe homa makmur, Artinya Senjata orang indonesia Meriam dan martir, setelah indonesia merdeka rakyatpun menjadi makmur.

# I lambung passa-passa, Tubu bonani tobu
Age aha pe namasa,Hita ulang mahua, Artinya Apapun yang Terjadi Kita Selalu Tenang.

# Ratting ni hayu bor-bor, ibaen hu pingging pasu
Anggo rajinmartonggo, Jumpahan pasu-pasu, Artinya Jika anda rajin Menjalankan Adat..anda akan selalu mendapat berkah.

# Boras ibagas supak, ibaen huparasanding
Horas nasiam namulak, horas homa hanami na tading, Artinya Selamat lah anda yang bepergian..dan damailah anda yang ditinggal.

# Borasni purba tua, iboan hu tiga balata
Horas ma hita sayur matua, itumpak-tumpak Naibatanta, Artinya Damai Sejahteralah Bagi Orang Tua dan di dalam perlindungan tuhan kita.

# Andor hadukka ma togu-togu ni lombu, togu-togu ni horbo, itogu hu Ajibata
Horas ma hita sayur matua, patogu-togu pahompu, das mar nini mar nono,
ipasu-pasu Naibatanta, Artinya Damai Sejahtralah bagi orang tua,Mengajar-ajarin anak sampai kecucu-cucunya agar selalu diberkati tuhan kita.

# Urat ni nangka, urat ni hotang
Hujape hita manlangkah, sai dapot-dapotan, Artinya Kemanapun kita melangkah Akan selalu mendapat berkah.

# Tubuh ma sanggar dohot tobu, dohor hupagar kawat
Tubuh ma anak pakon boru, jadi jolma na marpangkat Artinya Lahirlah Anak lelaki dan anak perempuan dari kamu hingga menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.

# Urat ni riba dagei iboan hu Sukadame
Ulang bei sai marbadai, sai roh ma uhur dame, Artinya Janganlah Anda selalu bertengkar..tetapi Ajaklah untuk selalu berdamai.

# Dalan hua Ajibata, adong do tubuh Pisang
Anggo domma marrumah tangga, ulang ma adong hata mandok sirang, Artinya Jika anda sudah berumah tangga,jangan pernah untuk berpisah.

# Tubu sanggar dohot tobu i dolok-dolok
Tubu ma anak pakon boru na mok-mok. Artinya Lahirlah dari pada kamu anak yang sehat dan gemuk.
 
# Arirang ni palia, madek-dek hu bong-bongan
Age adong parsalisihan, ulang mar sidom-doman, Artinya walaupun anda punya perselisihan..tetapi janganlah anda saling mendendam.

# Tubu ma sanggar dohot tobu, parasaran ni piduk
Tubu ma anak pintar dohot boru na bisuk, Artinya Lahirlah dari padamu anak yang pintar dan putri yang rajin.

# Tubuh ma silanjuyang, itagil lang ra melus
Aha pe lang na hurang, anggo marhasoman Jesus, Artinya Tidak akan berkekurangan jika anda selalu berteman dengan yesus tuhan.

# Sada sikortas kajang, padua kortas hulipat
Sadokah ham marlajang, sada ham do hansa na hudingat

# Habang ma anduhur, sogop hu goring-goring
Anggo pusuk uhur, eta ham mandoding-doding

#  Hondor ma langge mu, i dolok si Marsolpah
Holong ni ateimu, ingaton ku do ai madokah

# Sihala sibarunje, ruak sihala bolon
Santabi ma bani umbei, dear nalang tarhorom

# Itampul bulu lihom, bulung ni irantingkon
Hatamu do masihol, hape uhur mu manadingkon

# Sedo lak-lak hasundur, haronduk ni buluk ku
Sedo halak hu sukkun, harosuh ni uhurhu

# Tumpak ni piring ledeng, paledang-ledang pahu
Loja do hapeni inang, pagodang-godang kon au

# Laklak itallik-tallik, i lambung ni pea-pea
halak na tahan marsik, ujungni jadi jolma na hasea

# Lak-lakni tamba tua, hoppa mambuat kuah
Pasangap orangtua, tong-tong dapotan tuah

# Lampuyang sakaranjang, bulung ni seng sadiha
Akkula do marganjang, uhur seng ope sadiha

# Marboras ma halawas, i jual hu Belanda
Horas ma nasiam martugas, haganupan wartawan

# Haporas ni silongkung, i huning i tubai
Anggo domma harosuh, ulang isumengi, lang ibadai

# Isuan ma timbaho, isuan manoran-noran
Paubah ma parlaho, ulang songon sapari, ase iharosuhkon hasoman

# Talaktak porling, sogop i bukkulan ni sopo
Indahan ni mata do borngin, ulang lalap ibodei lapo

# Ulang ihondor gumba, timbaho sihondoran
Ulang martonggo rupa, parlaho do sitonggoran

# Anduhur pinurputan, tading iparsobanan
Anggo uhur tinurutan, lang mar parsaranan

# Rage anak ni bintang, rage so hapulhitan
Buei do hata namantin, paima tangan dapotan

# Timbaho ni simarban, ulang mago sanrigat
Age lingot panonggor, ulang lupa pardingat

# Boras sabur-saburan, iboban ni pinggan pasu
Horas hita ganupan, sai jumpahan pasu-pasu

# Itarik gula, itanik songon tali
Age pe otik nasinari, ulang marsurei

# Irlak-irlak ma senter, itoru ni durian
Lang adong labuni jenges, anggo talu do ujian

# Initak ma sambor-bor, boras ronggit-ronggitan
Ijon hita manortor, ulang be borit-boritan

# Lang be tartalgis hon, pagaman ma na ronggos hon
lang be tartangishon, paganan ma na tor-torhon

# Habang ma kapal terbang, mamboan pinggan pasu
Age daoh ham marlajang, ulang lupa ham hubakku.


Umpasa-umpasa

Bagot namadung-dung tu pilo-pilo marajar
tading ma nalungun roma na jagar

Porda marungrung mulakma tu songkirna
Horbo manurun mulakna tu barana
hot ma doal di sangkena
pinggan di rangkena

Amani bogot bagit
amani bagot so balbalon
lungun pe nasai laonna i
tuhirasna tu joloan ni arion

Sitorop ma bonana sitoropma nang rantingna
ia torop hahana toropma nang anggina

Sitorop ma bonana sitoropma nang rantingna
torop ma natoropi tu toropma nasopiga

Mangordang di juma tur
manabur di hauma saba
hea do mauli bulung nang pe anak sasada

Malos ingkau rata riang-riang pinatapu-tapu
molo manumpak Debata di ginjang naung tungil olo jadi napu

Naung pardambirbiran
gabe pardantaboan
jolma naung hagigian gabe jadi sihalomoan

Loja siborok manjalahi guluan
sai mutu do rohani jolma manjalahi hangoluan

Sai tiurma songon ari
sai rondangma songon bulan
sai dapot najinalahan tarida naniluluan

Sinepnep mauruk-uruk silanian ma aek toba
nametmet unang marungut-ungut namagodang unang hansit rohana

Magodang ma aek godang di juluan ni aek raisan
mandao ma ianggo holso sai roma parsaulian

Niraprap hodong
tinapu salaon
sinok do mata modom
musu unang adong be si jagaon

Sai tutonggina ma songon tobu
tu assimna songon sira
magodang ma naumetek sai mangomo partiga-tiga

Sirambe nagodang ma tu sirambe anak-anak
gok ma sopo nabolon maruli sopo si anak-anak

Pahibul-hibul tiang patingko-tigko galapang
pamok-mok namarniang pabolon-bolon pamatang

Unggas jala andalu
bungkas jala mabalu

Datu mangan saputna
raut mangan ompuna

Antuk nabegu soro ulu balang

Nabingkas do botik gaja dibahen botik aili
bingkas si alali dibahen sipinggiri.

Nidanggurhon jarum tu napot-pot ndang di ida mata alai diida roha.

Dirobean pinggol tubu di nahornop pangidai jorbing anak ni mata natingkos na ni idana.

Madung-dung bulu godang tu dangka ni bulu suraton
marunung-unung namaroha molo adong uli buaton.

Diihurpas batu tarida oma
molo adong tuhas uasi (gana) alona.

Binarbar bagot tarida pangkona
nungnga tangkas dapot dihaol tinangkona.

Manuk-manuk hulabu ompan-ompan ni soru
dang pangalangkup jolmai molo di patudu parboru.


Dapot do imbo dibahen suarana
tarida ursa dibahen bogasna.


Sada sanggar rik-rik
padua sanggar lahi
donganna mar mihim-mihim
jala donganna martahi-tahi.


Binarbar rikrik tarida pangko
dos do utang ni parmitmit utang panakko.


Aus nabegu adang namalo.


Manunjang dibalatuk
marboa di tapian.


Nungnga tardege pinggol ni dalan.


Masuak sanggar mapopo hadudu.


Parraut si etek-etek.


Marsanggar-sanggar.


Nirimpu soban hape do bulu
nirippu dongan hape musu.


Sibalik sumpa sipatundal ni begu.


Marbuni-buni tusa di panjaruman.


Disarat hodongna mangihut lambena
sae gorana
lea rohana di pandena.


Disuru manaek ditaba di toru.


Sarung banua
monsak humaliang bogas
tata natinutungan
marimbulu natinanggoan.


Marurat ni langgumgum
marparbue di pandoran
patampak-tampak hundul pulik-pulik hata ni dohan.


Dang tarbahen sasabi manaba hau
dang tarbahen tangke mangarambas


Timbang ma daon ni natutu
gana daon ni torpa (daho)


Tiris ni hudon tu toru
tiris ni solu do tu ginjang


Naolo manutung-nutung
naolo mangan sirabun
naolo manangko naolo mangan sirabun


Disi pege mago disi manutu-nutu


Disi banggik maneak disi asu martunggu


Ndang bolas manaputi ia soadong bulung
dang bolas mangarahuti ia soadong tali


Andalu sangkotan ni bonang


Sisoli-soli uhum
siadapari gogo


Dongan sotarhilala
musu sohabiaran


Asa sibarung doho si bontar andora
tung taranggukkon ho so binoto lapang ni gora


Tu ginjang manjalahi na rumun tu toru manjalahi na tumandol


Tinallik hodong bahen hait-hait ni palia
tagonan na martondong
sian na marsada ina


Buruk-buruk ni saong tu aos-aos ni ansuan
molo gabe taon ingkon olo manggarar utang


Seak-seak borhu madabu tu bonana
tanda ni anak
patureon ni amana


Si idupan do nauli
si saemon do nahurang


Ndang suhat be nunga bira
ndang tuhas be nungnga tarida


Molo adong unsimmu
dada gaol mu mardo
ai molo adong panuhormu
ndada ho pandobo


Rompu tuju
si dua gumo
molo so malo pangulu dapotan duri. Rompu tuju
sidua gumo
molo malo pangulu dapotan uli.


Siuangkap batang buruk
sibarbar na niampolas


Sada umpaka hite
luhut halak marhitehonsa


Lulu anak
lulu tano
lulu boru
lulu harajaon


Simbar dolok sitingko ulu balang
boi tu hasundutan boi tu habinsaran


Siguris lapang ni begu


Sipansur ni aek nilatong


Sipultak pura-pura siusehon pargotaan


Siallang indahan ni begu


Siallang sian toru ni rere


Dompak sarupa jolma tundal sarupa begu


Binarbar simartolu langkop ni panutuan


Situlluk namardai
sidilati panutuan


Partiang latong
hau joring parira
partangkula nabara


Sidegehon papan namungkal
sitangkup ihurni hoda pudi


Sitahopi api songon ulok dari


Sitortori na so gondangna


Sihohari ranggiting


Bintatar pandidingan
simartolu parhongkomna
sidok hata hagigihan soada hinongkopna


Sirotahi pangananna


Poring sitorban dolok
manuk sisudahon


Sisopsop rentengna


Sibondut ranggas nagaung-gaung


Silompa lali nahabang


Sialap manaruhon


Sibola hau tindang
sipadugu horbo sabara


Sipatubi-tubi manuk
pasalpu-salpu onan


Sitangko bindana


Sipadomu pardebataan tu parsombaonan


Siaji pinagaranna


Soban bulu
dongan musu


Partungkot mundi-mundi
parsoban hau halak
parroha sibuni-buni pa ago-ago halak


Siuntei naigar
siasomi na asom
sisirai na ansim


Tongka dua pungga saparihotan


Gala-gala naso botohon
muruk pe iba adong do hata nasoboi dohonon


Pantun hangoluan tois hamagoan


Seang do tarup ijuk soada langge panoloti
seang do sipaingot so adong na mangoloi


Unang marhandang na buruk
unang adong solotan sogot
unang marhata na juruk unang adong solsolan marsogot


Tinallik dulang tampak dohot aekna


Unang sinuan padang di ombur-ombur
unang sinuan hata nagabe humondur-hondur


Anduhur pidong jau sitangko jarum pidong muara
gogo sibahen na butong tua sibahen na mamora
roha unang soada


Aek dalan ni solu sian tur dalan ni hoda
gogo mambahen butong
tua sibahen mamora


Anduhur pidong toba siruba-ruba pidong harangan
halak na losok mangula jadian rapar mangan


Anduhur pidong toba siruba-ruba pidong harangan
halak na padot mangula ido na bosur mangan


Singke di ulaon sipasing di baboan
tigor hau tanggurung burju pinaboan-boan


Pauk ni Aritonang pauk laho mangula
burju pinaboan-boan dongan sarimatua


Hotang-hotang sodohon ansimun sibolaon
hata-hata sodohonon sitongka paboaboaon


Handang niaithon na dsua gabe sada
niantan pargaiton unang i dalan bada


Hori sada hulhulan bonang sada simbohan
tangkas ma sinungkun nanget masipadohan


Ijuk di para-para hotang di parlabian
na bisuk nampuna hata na oto tu pargadisan


Hotang do paninaran hadang-hadangan pansalongan


Bogas ni Gaja Toba tiur do di jolo rundut do di pudi
bogas ni Raja Toba tiur do di jolo tota dohot di pudi


Dang sibahenon dangka-dangka dupang-dupang
dang sibahenon hata margarar utang


Sinuan bulu di parbantoan dang marganda utang molo pintor binahonan


Sinuan bulu di parbantoan sai marganda do utang na so binahonan


Niduda bangkudu sada-sada tapongan
sai marganda lompit do utang ia so jalo-jalo binahonan


Manggual sitindaon mangan hoda sigapiton
tu jolo nilangkahon tu pudi sinarihon


Langkitang gabe hapur
nahinilang gabe mambur


Molo duri sinuan duri ma dapoton


Jolo marjabu bale-bale asa marjabu sopo
jolo sian na tunggane asa tu naumposo molo makkuling natunggane manangi ma naumposo


Ingkon manat marpiu tali
ingkon pande marjalin bubu
ingkon manat mangula tahi
ingkon pande mangula uhum


Masihurha manukna unang teal buriranna
masiajar boruna unang suda napuranna


Tuit sitara tuit tuit pangalahona
natuit anak i mago horbona
molo natuit boru mago ibotona


Siala il siala ilio
utang juma disingir di halak namalo
singir jadi utang di halak na so malo


Magodang aek bila
ditondong aek hualu
mago sideak bibir dibahen pangalualu


Santopap bohi sanjongkal andora
ndang diida mata alai diida roha


Anduhur pidong jau sitapi-tapi pidong toba
binuat roha jau pinarroha roha toba


Gala-gala nasa botohon
manang beha pe laga adong do hata naso boi dohonon


Pir eme di lobongan ndang guguton
uli pe paniaran ni dongan ndang langkupon


Ndang tuk-tuhan batu dakdahan simbora
ndang tuturan datu ajaran na marroha


Songon parsege-sege so seang
sapala seang
seang dohot bota-botana


Naihumarojor bola hudonna
naihumalaput tata indahanna


Pege sangkarimpang halas sahadang-hadangan
rap mangangkat tu ginjang
rap manimbung tutoru halak namarsapanganan


Tinutu gambiri angkup ni sera-sera
pinatonggor panaili
unang hu roha ni deba

Unang songon parmahan ni sunggapa
dihuta horbona dibalian batahina
mago dibahen rohana pidom dibahen tondina

Sitapi uruk sitapi dibalunde
tu dolok pe uruk tu toruan tong ene
ai aha so uruk sai jalo do pinaune-une

Sinintak hotor-hotor
humutur halak-halak asing do timbang dongan asing timbang halak

Mimbar tungkap ni tuak
mimbar do nang daina
muba laut
muba do ugarina

Manghuling bortung di topi ni binanga
adong do songon ogung sipatudu luhana

Rigat-rigat ni tangan ndang laos rigathonon
rigat-rigat ni hata ndang laos ihuthononton

Talaktak siugari
ibana mambahen
ibana mamburbari

Hauma sitonang panjangkitan ni langkitang
sai pidom do jolma na olo marhilang

Ndang tarhindat gaor-gaor ni hudon
ndang tarsoluk harajaon hasuhuton

Tanduk ni ursa mardangka-dangka suhut di hasuhutonna raja marhata-hata

Tanduk ni ursa margulu-gulu salohot benge

Pansur tandiang di rura ni aek puli
na pantun marroha/marina ido tiruan nauli

Martaguak manuk di toruni bara ruma
napantun marnatoras
ido halak namartua

Habang ambaroba paihut-ihut rura
sapala naung ni dohan
unang pinauba-uba

Pasuda-suda arang so himpal bosi

Holi-holi sangkalia
sai marhormat do langkani ama mida tangan ni ina

Masuak ranggas di degehon Sinambela
molo tung i nama dibuat nasoala
nanggo torang diboto deba

Bosi marihur tinopa ni anak lahi
matana tinallikkon tundunma mangonai

Dipangasahon suhulna do matana
dipangasahan matana do suhulna

Ndang dao tubis sian bonana

Pitu hali taripar di aek parsalinan
laos so muba do bolang ni babiat

Somalna do peamna

Hapalna mattat dok-dokna
dok-dokna mattat hapalna

Unang martata ilik sada robean

Gala gumal bulu andalu sangkotan ni bonang
asa monang maralohon musu
pinatalu roha maralohon dongan

Garang-garang ni luatan nionjat tu harang ni hoda
molo marbada hula-hula
boruna mandabu tola

Unang patubi-tubi manuk pasalpu-salpu onan

Unang dua hali tu aek natua-tua

Hotang hotang sodohon ansimun sobolaon

Ndang taruba babi so mangallang halto

Holi-holi sangkalia
tading nanioli dibahen nahinabia

Jinama tus-tus tiniop pargolangan
tuk dohonon ni munsung dang tuk gamuon ni tangan

Balik toho songon durung ni Pangururan
sianpudi pe toho asal haroro ni uang

Sanggar rikrik angkup ni sanggar lahi
dongan marmihim jala donganna martahi-tahi

Otik pe bau joring godang pe bau palia

Tinompa ni pinggan paung
molo domu songon namaung-aung
ia dung sirang songon naginaung-gaung

Madungdung bulung godang tu dangka ni bulu suraton
marunung namarroha molo adong uli buaton

Partungkot mundi-mundi
parsoban hau halak
Parroha sibuni-buni pa ago-ago halak

Ia arian martali-tali nabontar
ia borngin martali-tali narara

Sampilpil di pudina haramonting di jolona
sude halak magigi dibahen pangalahona

Tanduk ni lombu tanduk ni lombu silepe
molo monang marjuji sude sidok lae ia talu sude mambursik be

Najumpang gabe natinangko molo so malo
natinangko gabe najumpang molo malo

Taos rampe ni hajut
ditunjang ampapaluan
mate parjuji talu ndang adong ni andungan
andungan i annon sotung ro utang taguhan
soandungan i anon dang diboto dongan salumban

mate uluna
mangabasi ihurna.

mata do abul ni mata




UMPASA

KUMPULAN UMPASA BATAK


Dijolo raja sieahan, dipudi raja sipaimaon
(Hormatan do natua-tua dohot angka raja).

Sada silompa gadong dua silompa ubi,
Sada pe namanghatahon Sudema dapotan Uli.

Pitu batu martindi sada do sitaon nadokdok
(Unang maharaphu tu dongan).

Jujur do mula ni bada, bolus do mula ni dame
(Unang sai jujur-jujuri salani dongan, alai bolushon ma).

Siboru buas siboru Bakkara, molo dung puas sae soada mara
(Dame ma).

Sungkunon poda natua-tua, sungkunon gogo naumposo
(Bertanggung-jawab).

UMPASA NI NAPOSO BULUNG. (Buat orang-orang muda)
Jolo tiniktik sanggar laho bahenon huru-huruan,
Jolo sinukkun marga asa binoto partuturan.

Tudia ma luluon da goreng-goreng bahen soban,
Tudia ma luluon da boru Tobing bahen dongan.

Tudia ma luluon da dakka-dakka bahen soban,
Tudia ma luluon da boru Sinaga bahen dongan.

Manuk ni pealangge hotek-hotek laho marpira
Sirang na mar ale-ale, lobianan matean ina.

Silaklak ni dandorung tu dakka ni sila-sila,
Ndang iba jumonok-jonok tu naso oroan niba.

Metmet dope sikkoru da nungga dihandang-handangi,
Metmet dope si boru da nungga ditandang-tandangi.

Torop do bittang di langit, si gara ni api sada do
Torop do si boru nauli, tinodo ni rohakku holoan ho do

Rabba na poso, ndang piga tubuan lata
Hami na poso, ndang piga na umboto hata


UMPASA MANJALO TINTIN MARANGKUP.(Untuk pasangan saat tukar cincin)
Bulung namartampuk, bulung ni simarlasuna,
Nunga hujalo hami tintin marangkup,
Dohonon ma hata pasu-pasuna.

Hot pe jabu i, tong doi margulang-gulang
Sian dia pe mangalap boru bere i, tong doi boru ni Tulang.

Sai tong doi lubang nangpe dihukkupi rere,
Sai tong doi boru ni Tulang, manang boru ni ise pei dialap bere.

Amak do rere, dakka do dupang,
Anak do bere, Amang do Tulang.

Asing do huta Hullang, asing muse do huta Gunung Tua,
Asing do molo tulang, asing muse do molo gabe dung simatua.

UMPASA TU NA BARU MARBAGAS. (Untuk pasangan yang baru menikah)
Dakka ni arirang, peak di tonga onan,
Badan muna naso jadi sirang, tondi mu marsigomgoman.

Giring-giring ma tu gosta-gosta, tu boras ni sikkoru,
Sai tibu ma hamu mangiring-iring, huhut mangompa-ompa anak dohot boru.

Rimbur ni Pakkat tu rimbur ni Hotang,
Sai tudia pe hamu mangalakka, sai tusima hamu dapot pansamotan.

Dekke ni sale-sale, dengke ni Simamora,
Tamba ni nagabe, sai tibu ma hamu mamora.

Sahat-sahat ni solu, sahat ma tu labuan,
Sahat ma hamu leleng mangolu, jala sai di dongani Tuhan.

Sahat solu, sahat di parbinsar ni ari,
Leleng ma hamu mangolu jala di iring-iring Tuhan ganup ari.

Mangula ma pangula, dipasae duhut-duhut
Molo burju marhula-hula, dipadao mara marsundut-sundut.

Ruma ijuk tu ruma gorga,
Sai tubu ma anakmuna na bisuk dohot borumuna na lambok marroha.

Anian ma pagabe tumundalhon sitodoan,
Arimu ma gabe molo marsipaolo-oloan.

Gadu-gadu ni Silindung, tu gadu-gadu ni Sipoholon,
Sai tubu ma anakmuna 17 dohot borumuna 16.

Andor hadukka ma patogu-togu lombu,
Sai sarimatua ma hamu sahat tu na patogu-togu pahoppu.

UMPASA MANGAMPU
Bulung ni Taen tu bulung ni Tulan
Ba molo tarbahen, sai topot hamu hami sahali sabulan,
Molo so boi bulung ni tulan, pinomat bulung ni salaon,
Ba molo so boi sahali sabulan, pinomat sahali sataon.

Ni durung si Tuma laos dapot Pora-pora.
Molo mamasu-masu hula-hula mangido sian Tuhan,
Napogos hian iba, boi do gabe mamora.

Songgop si Ruba-ruba tu dakka ni Hapadan,
Angka pasu-pasu na ni lehon muna,
Sai dijangkon tondi ma dohot badan.

Mardakka Jabi-jabi, marbulung ia si Tulan
Angka pasu-pasu na pinasahat muna,
Sai sude mai dipasaut Tuhan.

Naung sampulu sada, jumadi sampulu tolu,
Angka pasu-pasu pinasahat muna,
Sai anggiatma padenggan ngolu-ngolu.

Naung sapulu pitu, jumadi sapulu ualu,
Angka pasu-pasu pinasat muna hula-hula nami,
Diampu hami ma di tonga jabu.

Turtu ninna anduhur, tio ninna lote,
Angka pasu-pasu pinasahat muna,
Sai unang ma muba, unang mose.

Habang pidong sibigo, paihut-ihut bulan,
Saluhut angka na tapangido, sai tibu ma dipasaut Tuhan.

Obuk do jambulan, nidandan ni boru Samara
Pasu-pasu na mardongan tangiang sian hula-hula,
Mambahen marsundut-sundut soada mara.

Tinapu bulung nisabi, baen lompan ni pangula
Sahat ma pasu-pasu na nilehon muna i tu hami,
Sai horas ma nang hamu hula-hula.

Suman tu aek natio do hamu, riong-riong di pinggan pasu,
Hula-hula nabasa do hamu, na girgir mamasu-masu.

AKKA UMPASA NA ASING
Martahuak ma manuk di bungkulan ni ruma,
Horas ma hula-hulana,songoni nang akka boruna.

Simbora ma pulguk, pulguk di lage-lage,
Sai mora ma hita luhut, huhut horas jala gabe.

Hariara madungdung, pilo-pilo na maragar,
Sai tading ma na lungun, ro ma na jagar.

Sinuan bulu sibahen na las,
Tabahen uhum mambahen na horas.

Eme ni Simbolon parasaran ni si borok,
Sai horas-horas ma hita on laos Debata ma na marorot.

Sititik ma sigompa, golang-golang pangarahutna,
Tung so sadia pe naeng tarpatupa, sai anggiat ma godang pinasuna.

Pinasa ni Siantar godang rambu-rambuna,
Tung otik pe hatakki, sai godang ma pinasuna.

Tuat si puti, nakkok sideak,
Ia i na ummuli, ima ta pareak.

Aek godang tu aek laut,
Dos ni roha sibaen na saut.

Napuran tano-tano rangging marsiranggongan,
Badan ta i padao-dao, tondita i marsigomgoman.

Marmutik tabu-tabu mandompakhon mataniari,
Sai hot ma di hamu akka pasu-pasu, laho marhajophon akka na sinari.

Bona ni pinasa, hasakkotan ni jomuran,
Tung aha pe dijama hamu, sai tong ma dalan ni pasu-pasu.

Mandurung di aek Sihoru-horu, manjala di aek Sigura-gura,
Udur ma hamu jala leleng mangolu, hipas matua sonang sora mahua.

Dolok ni Simalungun, tu dolok ni Simamora
Salpu ma sian hamu na lungun, sai hatop ma ro si las ni roha.

Umpasa ni Halak Batak
Manat unang tartuktuk, dadap unang tarrobung
Artinya: Sebelum melakukan sesuatu lebih baik di teliti dulu situasi apa yang mau dilakukan

Jolo nidodo asa hinonong
Artinya: Sebelum melakukan sesuatu lebih baik di teliti dulu situasi apa yang mau dilakukan

Jolo tinaha garung niba, niantan sulangat niba
Artinya: Sebelum melakukan sesuatu lebih baik kalau kita menyadari kemampuan diri sendiri.

Aek godang tu aek laut, dos ni roha sibahen na saut
Artinya: Musyawarah untuk mufakat

Balintang ma pagabe tumandangkon sitandoan
Arinta ma gabe molo marsipaoloan
Artinya: Kita akan mendapatkan keberhasilan jika seia sekata

Amporik marlipik, onggang marhabang,
Gabe parboli na otik laos gabe do parboli na godang
Artinya:
Namandanggurhon tu dolok do molo basa namarhula-hula

Artinya:
Janji urat ni eme tu laklak ni simarlasuna, Adat na denggan na so ra sega, uhum na uli na so ra muba i, asa manumpak ma Tuhanta i sinur ma pinahan gabe na niula jala horas jolma.

Martumbur ma baringin, mardangka ma hariara, matorop ma hamu maribur, matangkang ma juara.

Sai marrongkap mai songon bagot, marsibar songon ambalang, jala sai masigomgoman ma tondi ni nasida tu na tama.

Dangka ni hariara ma pinangait-ngaithon, tubuma dihamu anak dohot boru, sai unang ma panahit-nahithon.

Balintang ma pagabe tumandakhon sitadoan, saut do hamu gabe asal ma tontong masipaolo-oloan.

Dangir-dangir ni batu ma hamu, pandakdahan ni simbora, Gabe do hamu jala sarimatua asal ma sai marsada ni roha

Ai na tinapu salaon, salaon situa-tua, Denggan ma hamu masianju-anjuan asa saut gabe jala sarimatua.

Sai situbu laklak ma hamu situbu singkoru di dolok ni purbatua, sai tubuan anak ma hamu tubuan boru, donganmuna sarimatua.

Hariara na bolon bahen parlape-lapean, Sai tubu ma di hamu anak dohot boru na bolas pangunsandean.

Bagot na mandung-dung tu pilo-pilo marajar, Tading ma antong na lungun, sai roma na jagar.
Sahat-sahat ni soluma sahat tu bontean, Sahat ma hamu tu parhorasan, sahat tu panggaben.

Tuat ma na dolok martungkot sialagundi, adat ni ompunta sijolo-jolo tubu siihuttonon ni na di pidi.

Sinuan bulu sibahen nalas, Sinuan uhum sibaen na horas.
Muba dolok muba duhutna, muba luat sai adong do muba adatna.

Eme na masak di gagat ursa , ia i namasa ima di ula.

Aek godang aek laut, dos niroha sibahen nasaut

Sori manungkun sori mandapot, sai matua marpanungkun tu na nidapot.

Tangan do botohon, ujungna jari-jari, Bangko nihata si dohonon, asal ma jumolo marsatabi.

Ramba na poso na so tubuan lata, halak na poso na so umboto hata.

Tampuk ni sibaganding di dolok ni pangiringan, horas ma hamu na marhaha maranggi, sai masipairing-iringan.

Bola-bola ni tangan, sitongka i bolahononhon, bola-bola ni halak, sitongka i tangihononhon.

Tinallik randorung bontar gotana, Dos do anak dohot boru nang pe pulik margana, ai dompak marmeme anak, dompak do tong marmeme boru, andung ni anak sabulan di dalan, andung ni boru sataon.

Habang leang-leang songgop tu parapian, Bolak ni rosu angka na marpariban, sai masitopot-topotan songon pidong leang-leang.

Na niida ni mata paula so niida, na binege ni pinggol paula so ni bege.

Umpasa Batak di na laho marsirang
Lagu mp3 batak marsirang adong, umpasa halak batak di na laho marsirang tong do adong, songonon ma akka umpasa batak na lao marsirang :

Pidong sitapitapi, habang diatas hauma
Horas ma hamu na hupaborhat hami
Horas hami na tininggalhonmuna

Dolok ni Panampahan, tondongkon ni Tarabunga
Sai horas ma hamu dipardalanan songoni dung sahat tu inganan muna

Tombak ni Sipinggan di dolok ni Sitapongan
Di dia pe hita tinggal, sai tong ma hita masihaholongan

Eme sitambatua parlinggoman ni siborok
Amanta Debata do silehon tua, sai luhutna ma hita diparorot

Mangerbang bungabunga, ditiur ni mata ni ari
Selamat jalan ma dihamuna, selamat tinggal ma di hami

Umpasa Batak Mangadopi natua tua

Umpasa Batak sidohonon molo dohot iba mangadopi natua tua namanjalo sipanganon sian angka anakkonna

Andor halumpang ma togutogu ni lombu dohot togutogu ni horbo laho tu Lapogambiri
Sai saur ma hamu leleng mangolu paihutihut pahompu sahat tu na marnono dohot marnini

Tinpu bulung ni sabi nibutbut pinaspashon
I dope na tarpatupa hami ba i ma jolo tahalashon

Hata sian undangan tu natuatua i:Polta bulan i Ama ni Manggule: Ro nuaeng angka pomparanmu mamboan sipanganon ba dohot hami mauliate

Tubu ma singkoru di dolok ni Simamora
Sai torop ma anak dohot boru na basa jala sisubut roha

Tubu dingindingin jonok tu simartolu
Horas ma tondi madingin pir tondi matogu

Sai ro ma nipi na uli sai leleng hamu mangolu
Haliangan ni nono dohot nini raphon anak dohot boru

Hata ni undangan tu ianakkon na mamboan sipanganon :Binolus Purbatua laho tu Parsingkaman
Naburju marnatuatua ingkon sai dapotan pandaraman

Laho pe ibana mangula sai na dao ma parmaraan
Sai dapotsa na niluluan sai jumpang na jinalahan

Taringot di sipanganon na binoanmuna tu natuatua i :
Disi do gandina, disi do nang gandona
Disi do daina disi do nang tabona

Sirsir ansimna jala hona dohot asomna
Asa dohonon nami ma :
Bagot na marhalto ma di ladang ni Panggabean
Horas ma hami na manganhon, lam martamba sinadongan di hamu na mangalean

Ia siula tano do hamu ba on ma dohononnami :
Binanga ni Sihombing binongkak ni Purbatua
Tu sanggar ma amporik tu lombang ma satua
Sai sinur ma pinahan gabe na niula

Molo partigatiga do hamu ba on ma dohonon namu :
Tinampul bulung bira bahen saong laho tu ladang
Sai mangomo ma hamu sian tigatiga ba sai maruntung ma sian dagang

Molo tung sipata rugi hamu ba sai dapot nian nidok ni umpasa :
Soban rantingranting soban ni Sijamapolang
Ba molo rugi hamu sian antinganting, ba sai mangomo ma sian golang

Molo pegawai do hamu ba on ma dohonon nami :
Tinapu bulung salaon dongan ni bulung si tulan
Ba sai naek pangkat ma hamu ganup taon, sai tamba gaji tiap bulan

Molo adong di hamu na so hot ripe dope on ma dohonon nami:
Parik ni Lubutua hatubuan ni bulu duri
Na burju marnatuatua sai ingkon dapotan rongkap na uli

Baangkup ni i :
Molo adong disi hulingkuling sai adong ma disi holiholi
Molo adong disi na so muli sai adong do rongkap ni i naso mangoli

Sahatsahat ni solu ma sahat di rondang ni bulan
Sai leleng ma hamu mangolu jala sai dipasupasu Tuhan




Jotjot do tadok : Tua na so taraithon, Soro ni ari na so tarhaisho

Alai dumenggan do dohonon umpasa on :
Ramba ni Sipoholon marduhutduhut sitata
Las ni roha dohot sitaonon sude do i sian Amanta Debata
Asa :
Hau ni Gunungtua, dangkana madaguldagul
Tibu ma dilehon Tuhanta dihamu tua, jala tibu hamu diapulapul

Poltak bulan tula, binsar ia mata ni ari
Tibu ma ro tu hamu soritua, singkat ni sori ni ari

Angkup ni i :
Hotang binebebebe, hotang pinilospulos
Unang iba mandele, ai godang do tudostudos

Tamba muse :
Hotang benebebebe, hotang ni Siringkiron
Unang iba mandele, ai godang dope sihirimon

On pe :
Dolok ni Simalungun ma tu dolok ni simamora
Sai salpu ma angka na lungun, hatop ma ro silas ni roha

Umpasa Ni Halak Batak
Pir ma tondi madingin
Horas tondi matogu
Mamora hamu madingin
Leleng ma hamu mangolu

Tampulan sibaganding
Diatas na pangiringan
Tugabenama hamu saluhutna
Tondi muna sai masipairing-iringan

Sinuan hariara bahen partungkoan di tonga ni huta
Sinur ma napinahan tugabena naniula
Nadihuta unang marmara
Horas-horas ma hamu Sasude tumpakon ni Tuhanta Namartua

Tangki ma jala walang
Galinggang jala garege
Tubu ma anak partahi jala ulu balang
Dohot boru maduma jala pareme

Tubu ma sanggar di holbung-holbung
Tubu arung di honuk-honuk
Tubu ma dihamu anak namalo marpollung
Dohot boru namalo marsonduk

Tubuan lak-lak tubuan singkorung
Di dolok ni purbatua
Tubuan anak tubuan boru
Dongan muna saur matua

Andor ris ma andor ras
Didolok ni lobutua
Torkis-torkis ma horas-horas
Jala dapotan tua

Pinantingkon hujur
Tu julu ni topian
Horas ma hamu saluhut
Jala dapotan pancarian

Bagol namadungdung
Tupilo-pilo namarajar
Dao ma nalungun
Sai ro ma na jagar tu joloan on

Bagol bogil
Bagol so habal-balan
Salpu ma nahansit
Sai ro ma najagar tujoloan on

Balintang ma pagabe
Tumundalhon sitadoan
Ari mu ma gabe
Asal ma hamu masipaolo-oloan

Diruma Pohki
Bahul-bahul pansalongan
Pir ma tondi
Jala luma panamotan

Dangka ni sitorop
Pinanghait-haithon
Tubu ma anak dohot boru
Sitongka panahit-nahiton
he..he..he…he…

Bintang ma narumiris
Ombun nasumorop
Anak pe riris
Boru pe torop

Eme si tamba tua ma parlinggoman ni si borok
Amanta Debata do Si lehon tua
saluhut na ma hitaon diparorot.

Ima tutu.


Umpasa/ Umpama/ Falsafah Batak
" Torop do bittang di langit, si gara ni api sada do
Torop do si boru nauli, tinodo ni rohakku holan ho do".
(Banyak bintang di langit, hanya satu yang paling terang,
Banyak gadis yang cantik, pujaan hatiku cuma dikau seorang)

FALSAFAH
Dijolo raja sieahan, dipudi raja sipaimaon
(Hormatan do natua-tua dohot angka raja).

Sada silompa gadong dua silompa ubi,

Sada pe namanghatahon Sudema dapotan Uli.

Pitu batu martindi sada do sitaon nadokdok

(Unang maharaphu tu dongan).

Jujur do mula ni bada, bolus do mula ni dame

(Unang sai jujur-jujuri salani dongan, alai bolushon ma).

Siboru buas siboru Bakkara, molo dung puas sae soada mara

(Dame ma).

Sungkunon poda natua-tua, sungkunon gogo naumposo

(Bertanggung-jawab).


UMPASA NI NAPOSO BULUNG.(Buat orang-orang muda)
Jolo tiniktik sanggar laho bahenon huru-huruan,
Jolo sinukkun marga asa binoto partuturan.

Tudia ma luluon da goreng-goreng bahen soban,

Tudia ma luluon da boru Tobing bahen dongan.

Tudia ma luluon da dakka-dakka bahen soban,

Tudia ma luluon da boru Sinaga bahen dongan.

Manuk ni pealangge hotek-hotek laho marpira

Sirang na mar ale-ale, lobianan matean ina.

Silaklak ni dandorung tu dakka ni sila-sila,

Ndang iba jumonok-jonok tu naso oroan niba.

Metmet dope sikkoru da nungga dihandang-handangi,

Metmet dope si boru da nungga ditandang-tandangi.

Torop do bittang di langit, si gara ni api sada do

Torop do si boru nauli, tinodo ni rohakku holoan ho do

Rabba na poso, ndang piga tubuan lata

Hami na poso, ndang piga na umboto hata

UMPASA MANJALO TINTIN MARANGKUP.(Untuk pasangan saat tukar cincin)
Bulung namartampuk, bulung ni simarlasuna,
Nunga hujalo hami tintin marangkup,
Dohonon ma hata pasu-pasuna

Hot pe jabu i, tong doi margulang-gulang

Sian dia pe mangalap boru bere i, tong doi boru ni Tulang.

Sai tong doi lubang nangpe dihukkupi rere,

Sai tong doi boru ni Tulang, manang boru ni ise pei dialap bere.

Amak do rere, dakka do dupang,

Anak do bere, Amang do Tulang.

Asing do huta Hullang, asing muse do huta Gunung Tua,

Asing do molo tulang, asing muse do molo gabe dung simatua.

UMPASA TU NA BARU MARBAGAS (Untuk pasangan yang baru menikah)
Dakka ni arirang, peak di tonga onan,
Badan muna naso jadi sirang, tondi mu marsigomgoman

Giring-giring ma tu gosta-gosta, tu boras ni sikkoru,

Sai tibu ma hamu mangiring-iring, huhut mangompa-ompa anak dohot boru.

Rimbur ni Pakkat tu rimbur ni Hotang,

Sai tudia pe hamu mangalakka, sai tusima hamu dapot pansamotan.

Dekke ni sale-sale, dengke ni Simamora,

Tamba ni nagabe, sai tibu ma hamu mamora.

Sahat-sahat ni solu, sahat ma tu labuan,

Sahat ma hamu leleng mangolu, jala sai di dongani Tuhan.

Sahat solu, sahat di parbinsar ni ari,

Leleng ma hamu mangolu jala di iring-iring Tuhan ganup ari.

Mangula ma pangula, dipasae duhut-duhut

Molo burju marhula-hula, dipadao mara marsundut-sundut

Ruma ijuk tu ruma gorga,

Sai tubu ma anakmuna na bisuk dohot borumuna na lambok marroha

Anian ma pagabe tumundalhon sitodoan,

Arimu ma gabe molo marsipaolo-oloan.

Gadu-gadu ni Silindung, tu gadu-gadu ni Sipoholon,

Sai tubu ma anakmuna 17 dohot borumuna 16.

Andor hadukka ma patogu-togu lombu,

Sai sarimatua ma hamu sahat tu na patogu-togu pahoppu.

UMPASA MANGAMPU
Bulung ni Taen tu bulung ni Tulan
Ba molo tarbahen, sai topot hamu hami sahali sabulan,
Molo so boi bulung ni tulan, pinomat bulung ni salaon
Ba molo so boi sahali sabulan, pinomat sahali sataon. 

Ni durung si Tuma laos dapot Pora-pora
Molo mamasu-masu hula-hula mangido sian Tuhan,
Napogos hian iba, boi do gabe mamora. 

Songgop si Ruba-ruba tu dakka ni Hapadan,
Angka pasu-pasu na ni lehon muna,
Sai dijangkon tondi ma dohot badan. 

Mardakka Jabi-jabi, marbulung ia si Tulan
Angka pasu-pasu na pinasahat muna,
Sai sude mai dipasaut Tuhan. 

Naung sampulu sada, jumadi sampulu tolu,
Angka pasu-pasu pinasahat muna,
Sai anggiatma padenggan ngolu-ngolu.
Naung sapulu pitu, jumadi sapulu ualu,
Angka pasu-pasu pinasat muna hula-hula nami,
Diampu hami ma di tonga jabu. 

Turtu ninna anduhur, tio ninna lote,
Angka pasu-pasu pinasahat muna,
Sai unang ma muba, unang mose. 

Habang pidong sibigo, paihut-ihut bulan,
Saluhut angka na tapangido, sai tibu ma dipasaut Tuhan. 

Obuk do jambulan, nidandan ni boru Samara
Pasu-pasu na mardongan tangiang sian hula-hula,
Mambahen marsundut-sundut soada mara. 

Tinapu bulung nisabi, baen lompan ni pangula
Sahat ma pasu-pasu na nilehon muna i tu hami,
Sai horas ma nang hamu hula-hula. 

Suman tu aek natio do hamu, riong-riong di pinggan pasu,
Hula-hula nabasa do hamu, na girgir mamasu-masu.

AKKA UMPASA NA ASING
Martahuak ma manuk di bungkulan ni ruma,
Horas ma hula-hulana,songoni nang akka boruna. 

Simbora ma pulguk, pulguk di lage-lage,
Sai mora ma hita luhut, huhut horas jala gabe. 

Hariara madungdung, pilo-pilo na maragar,
Sai tading ma na lungun, ro ma na jagar. 

Sinuan bulu sibahen na las,
Tabahen uhum mambahen na horas. 

Eme ni Simbolon parasaran ni si borok,
Sai horas-horas ma hita on laos Debata ma na marorot. 

Sititik ma sigompa, golang-golang pangarahutna,
Tung so sadia pe naeng tarpatupa, sai anggiat ma godang pinasuna. 

Pinasa ni Siantar godang rambu-rambuna,
Tung otik pe hatakki, sai godang ma pinasuna. 

Tuat si puti, nakkok sideak,
Ia i na ummuli, ima ta pareak. 

Aek godang tu aek laut,
Dos ni roha sibaen na saut. 

Napuran tano-tano rangging marsiranggongan,
Badan ta i padao-dao, tondita i marsigomgoman 

Marmutik tabu-tabu mandompakhon mataniari,
Sai hot ma di hamu akka pasu-pasu, laho marhajophon akka na sinari. 

Bona ni pinasa, hasakkotan ni jomuran,
Tung aha pe dijama hamu, sai tong ma dalan ni pasu-pasu.
xiii. Mandurung di aek Sihoru-horu, manjala di aek Sigura-gura
Udur ma hamu jala leleng mangolu, hipas matua sonang sora mahua. 

Dolok ni Simalungun, tu dolok ni Simamora
Salpu ma sian hamu na lungun, sai hatop ma ro si las ni roha.


Sumber: http://horastano-batak.blogspot.com/2011/04/upasa-ni-halak-batak.html
http://siraith.wordpress.com/2011/08/05/kumpulan-umpasa-batak/
http://umpasanihalakbatak.blogspot.com/


Baca Juga:


TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN SAUDARA
Judul:

KUMPULAN UMPASA BATAK


Ditulis oleh Berman HS
Rating Blog 5 dari 5
Semoga artikel ini bermanfaat bagi saudara. Jika ingin mengutip, baik itu sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap menyertakan link dofollow ke http://rabbanisibolis.blogspot.com/2013/12/kumpulan-umpasa-batak.html. Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini.
Comments
0 Comments

0 comments:

Post a Comment

Follow

Follow
Ricky Pratama support Eva's Blog - Original design by Bamz | Copyright of Tips-Tips & Unik.

Jam Kita